Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

– 3 posturi de asistent medical la C.P.U. cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 10.06.2016 ora 9.00; Interviu: 15.06.2016 ora 09.00;

– 1 post de registrator medical cu diploma de bacalaureat la sectia Psihiatrie;

Proba scrisa: 10.06.2016 ora 9.00; Proba practica: 15.06.2016 ora 9.00; Interviu: 21.06.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la C.P.U. cu scoala generala;

Proba scrisa: 10.06.2016 ora 9.00; Interviu: 15.06.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la comp. Ortopedie cu scoala generala;

Proba scrisa: 10.06.2016 ora 9.00; Interviu: 16.06.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la comp. Cardiologie cu scoala generala;

Proba scrisa: 10.06.2016 ora 9.00; Interviu: 16.06.2016 ora 09.00;

– 1 post de brancardier la C.P.U. cu scoala generala;

Proba scrisa: 10.06.2016 ora 09.00; Interviu: 16.06.2016 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs;
 7. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. CV;
 12. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 100 lei pentru asistent medical si registrator medical, 50 lei pentru infirmiera si brancardier).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 02.06.2016 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA