Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

ANUNT

                        Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

         - 1 post de asistent medical la C.P.U. cu scoala postliceala sanitara;

                   Proba scrisa: 02.03.2017 ora 9.00; Interviu: 07.03.2017 ora 12.00;

         - 1 post de asistent radiologie la Radiologie cu scoala postliceala sanitara;

                   Proba scrisa: 02.03.2017 ora 9.00; Interviu: 07.03.2017 ora 13.00;

         - 1 post de asistent medical la sectia Pneumologie II cu scoala postliceala sanitara;

                   Proba scrisa: 02.03.2017 ora 9.00; Interviu: 07.03.2017 ora 13.00;

         - 1 post de asistent medical la sectia Chirurgie generala – comp. Chirurgie plastica cu scoala postliceala sanitara;

                   Proba scrisa: 02.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 07.03.2017 ora 10.00; Interviu: 10.03.2017 ora 09.00;

         - 1 post de infirmier la C.P.U. cu scoala generala;

                   Proba scrisa: 02.03.2017 ora 9.00; Interviu: 07.03.2017 ora 12.00;

         - 1 post de infirmier la sectia Chirurgie generala – comp. Chirurgie plastica cu scoala generala;

                   Proba scrisa: 02.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 07.03.2017 ora 10.00; Interviu: 10.03.2017 ora 09.00;

         - 1 post de infirmier la sectia Pneumologie II cu scoala generala;

                   Proba scrisa: 02.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 07.03.2017 ora 9.00; Interviu: 10.03.2017 ora 11.00;

         - 1 post de brancardier la C.P.U. cu scoala generala;

                   Proba scrisa: 02.03.2017 ora 9.00; Interviu: 07.03.2017 ora 12.00;

         - 1 post de brancardier la A.T.I. cu scoala generala;

                   Proba scrisa: 02.03.2017 ora 9.00; Interviu: 07.03.2017 ora 14.00;

- 1 post de asistent medical la comp. Nefrologie cu scoala postliceala sanitara;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 14.03.2017 ora 10.00; Interviu: 17.03.2017 ora 09.00;

         - 1 post de asistent igiena la S.P.C.I.N. cu scoala postliceala sanitara;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 14.03.2017 ora 11.00; Interviu: 17.03.2017 ora 13.00;

         - 1 post de registrator medical la sectia Boli infectioase cu diploma de bacalaureat;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 14.03.2017 ora 11.00; Interviu: 17.03.2017 ora 11.00;

         - 1 post de infirmier la comp. Oncologie cu scoala generala;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 14.03.2017 ora 09.00; Interviu: 17.03.2017 ora 11.00;

         - 1 post de infirmier la sectia Neurologie cu scoala generala;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Interviu: 14.03.2017 ora 12.00;

         - 1 post de infirmier la sectia Interne cu scoala generala;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 14.03.2017 ora 10.00; Interviu: 17.03.2017 ora 09.00;

         - 1 post de infirmier la sectia Pediatrie II cu scoala generala;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 14.03.2017 ora 11.30; Interviu: 17.03.2017 ora 13.30;

         - 1 post de garderobier cu diploma de bacalaureat;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Interviu: 14.03.2017 ora 10.00;

         - 1 post de liftier cu certificat de calificare in meseria de liftier plus autorizatie I.S.C.I.R. vizata la zi;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Proba practica: 14.03.2017 ora 09.00; Interviu: 17.03.2017 ora 09.00;

         - 1 post de telefonist cu certificat de calificare in meseria de telefonist;

                   Proba scrisa: 09.03.2017 ora 9.00; Interviu: 14.03.2017 ora 08.00;

                   Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:
 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs (pentru asistenti);
 7. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. aviz psihologic;
 12. CV;
 13. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (100 lei pentru asistenti si registrator medical, 50 lei pentru infirmieri, brancardieri, garderobieri, liftieri, telefonisti).
Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul. Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 22.02.2017 ora 15.00. Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA