Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada nedeterminata:

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman„ Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada nedeterminata:

– 1 post de sofer autosanitara pe perioada nedeterminata – sofer profesionist cu permis de conducere categoria B si C, 3 ani vechime ca sofer profesionist;

Proba scrisa: 16.08.2016 ora 11.00; Interviu: 19.08.2016 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a postului sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de anscriere la concurs vor contine an mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de anscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia permisului de conducere;
 6. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, an specialitate;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 9. CV;
 10. chitanta obtinuta an urma achitarii taxei de anscriere la concurs (50 lei).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de anscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 05.08.2016 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA