Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

ANUNT

 

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

– 1 post de asistent medical la C.P.U. cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 26.06.2017 ora 9.00; Proba practica: 29.06.2017 ora 12.00; Interviu: 04.07.2017 ora 10.00;

– 1 post de asistent radiologie la Radiologie cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 26.06.2017 ora 9.00; Interviu: 29.06.2017 ora 14.00;

– 1 post de infirmier la sectia Pneumologie I cu scoala generala;

Proba scrisa: 26.06.2017 ora 9.00; Proba practica: 29.06.2017 ora 10.00; Interviu: 04.07.2017 ora 08.00;

– 1 post de brancardier la C.P.U. cu scoala generala;

Proba scrisa: 26.06.2017 ora 9.00; Interviu: 29.06.2017 ora 13.00;

– 1 post de ingrijitoare la sectia Interne cu scoala generala;

Proba practica: 26.06.2017 ora 9.00; Interviu: 29.06.2017 ora 09.00;

– 1 post de referent IA la serviciul R.U.N.O.S. cu diploma de bacalaureat si vechime in specialitate de 6 ani si 6 luni;

Proba scrisa: 26.06.2017 ora 9.00; Proba practica: 29.06.2017 ora 09.00; Interviu: 04.07.2017 ora 11.00;

– 1 post de economist IA la serviciul Aprovizionare Transport Achizitii Publice cu diploma de licenta si vechime in specialitate de 6 ani si 6 luni;

Proba scrisa: 26.06.2017 ora 9.00; Proba practica: 29.06.2017 ora 09.00; Interviu: 04.07.2017 ora 11.00;

– 1 post de economist II la serviciul Aprovizionare Transport Achizitii Publice cu diploma de licenta si vechime in specialitate de 6 luni;

Proba scrisa: 26.06.2017 ora 9.00; Proba practica: 29.06.2017 ora 09.00; Interviu: 04.07.2017 ora 11.00;

– 1 post de fizician la Radiologie cu diploma de licenta si 6 luni vechime in specialitate;

Proba scrisa: 26.06.2017 ora 9.00; Interviu: 29.06.2017 ora 14.00;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 16.06.2017 ora 14.00 si un post pe perioada determinata:

– 1 post de asistent medical la sectia Interne cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 26.06.2017 ora 9.00; Proba practica: 29.06.2017 ora 08.00; Interviu: 04.07.2017 ora 09.00;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 09.06.2017 ora 14.00

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs (pentru asistenti);
 7. copia autorizatiei de libera practica (pentru fizicieni medicali);
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. aviz psihologic;
 12. CV;
 13. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (150 lei pentru fizicieni medicali, 100 lei pentru asistenti si economisti, 70 lei pentru referenti, 50 lei pentru infirmieri, brancardieri, ingrijitori).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECTIUNEA