Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

 • 1 post de asistent medical la comp. Ortopedie – Traumatologie cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 01.09.2017 ora 9.00; Proba practica: 06.09.2017 ora 09.00; Interviu: 11.09.2017 ora 09.00;

 • 1 post de asistent radiologie la Radiologie cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 01.09.2017 ora 9.00; Interviu: 06.09.2017 ora 13.00;

 • 1 post de asistent medical principal la sectia Interne cronici cu scoala postliceala sanitara si grad principal;

Proba scrisa: 01.09.2017 ora 9.00; Interviu: 06.09.2017 ora 11.00;

 • 1 post de fochist la Ateliere cu diploma de calificare in meserie si legitimatie vizata la zi;

Proba scrisa: 01.09.2017 ora 9.00; Interviu: 06.09.2017 ora 11.00;

 • 1 post de liftier cu certificat de calificare in meserie si autorizatie I.S.C.I.R. vizata la zi;

Proba scrisa: 01.09.2017 ora 9.00; Proba practica: 06.09.2017 ora 9.00; Interviu: 11.09.2017 ora 09.00;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 24.08.2017 ora 14.00

si un post pe perioada determinata:

 • 1 post de asistent medical la Bloc Operator cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 25.08.2017 ora 9.00; Proba practica: 30.08.2017 ora 09.00; Interviu: 04.09.2017 ora 09.00;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 17.08.2017 ora 14.00

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti);
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs (pentru asistenti);
 7. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 8. cazierul judiciar;
 9. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 10. aviz psihologic;
 11. CV;
 12. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (100 lei pentru asistenti medicali, 50 lei pentru fochisti si liftieri).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECTIUNEA