Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

ANUNT

 

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

 

– 1 post de asistent medical la A.T.I. cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la Pneumologie II cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la Medicina interna cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent radiologie – Laborator Radiologie si imagistica medicala cu scoala postliceala sanitara, specialitatea Radiologie;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de registrator medical la sectia Psihiatrie cu diploma de bacalaureat;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Proba practica: 10.08.2016 ora 9.00; Interviu: 16.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la sectia Pediatrie I cu scoala generala;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la sectia Pneumologie II cu scoala generala;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la Bloc operator cu scoala generala;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la comp. Cardiologie cu scoala generala;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

 

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs (pentru asistenti);
 7. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. CV;
 12. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (100 lei pentru asistenti si registratori, 50 lei pentru infirmieri).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 28.07.2016 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

 

 

DIRECTIUNEA