Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

– 2 posturi de psiholog practicant la C.S.M., pe perioada nedeterminata;

– diploma de licenta in specialitate;

– competenta in psihologie clinica;

– minim 5 ani vechime in specialitate;

Proba scrisa: 09.02.2016 ora 9.00; Interviu: 12.02.2016 ora 12.00;

– 1 post de asistent social la C.P.U., pe perioada nedeterminata;

– diploma de licenta in specialitate;

– minim 6 luni vechime in specialitate;

Proba scrisa: 09.02.2016 ora 9.00; Interviu: 12.02.2016 ora 09.00;

– 3 posturi de asistent medical cu studii postliceale, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de asistent medical la C.P.U.;

Proba scrisa: 09.02.2016 ora 9.00; Interviu: 12.02.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Chirurgie;

Proba scrisa: 10.02.2016 ora 9.00; Interviu: 15.02.2016 ora 13.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Obstetrica – ginecologie;

Proba scrisa: 10.02.2016 ora 9.00; Interviu: 15.02.2016 ora 12.00;

– 1 post de registrator medical cu diploma de bacalaureat, pe perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala:

Proba scrisa: 10.02.2016 ora 9.00; Proba practica: 15.02.2016 ora 9.00; Interviu: 18.02.2016 ora 9.00;

– 1 post de brancardier cu studii generale, pe perioada nedeterminata, la C.P.U.

Proba scrisa: 09.02.2016 ora 09.00; Interviu: 12.02.2016 ora 12.00;

– 1 post de electrician pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 11.02.2016 ora 9.00; Interviu: 16.02.2016 ora 9.00;

– 1 post de instalator instalatii sanitare pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 11.02.2016 ora 9.00; Proba practica: 16.02.2016 ora 11.00; Interviu: 19.02.2016 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. autorizatie de libera practica (pentru psihologi si asistenti sociali);
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. copia asigurarii malpraxis (pentru psihologi si asistenti);
 7. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 8. cazierul judiciar;
 9. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 10. CV;
 11. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 100 lei pentru psiholog, asistent social, asistent medical si registrator medical, 50 lei pentru brancardier, electrician, instalator).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 01.02.2016 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

 

 

DIRECTIUNEA