Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de UrgenTa „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

– 2 posturi de asistent medical la secTia Boli infecTioase cu studii postliceale sanitare;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 2 posturi de asistent medical la C.P.U. cu studii postliceale sanitare;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la secTia A.T.I. cu studii postliceale sanitare;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la comp. Cardiologie cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la Bloc operator cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent laborator principal cu studii postliceale sanitare, cu 5 ani vechime in specialitate si examen de grad principal;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de registrator medical cu diploma de bacalaureat, pe perioada nedeterminata in cadrul Ambulatorului integrat cu urmatoarele cerinTe:

– va efectua si servicii de secretariat;

– cunostinTe de operare PC;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 09.00; Proba practica: 03.05.2016 ora 09.00; Interviu: 06.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Psihiatrie cu scoala generala;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 09.00; Proba practica: 03.05.2016 ora 09.00; Interviu: 06.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Pneumologie I cu scoala generala;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Pneumologie II cu scoala generala;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Obstetrica – ginecologie cu scoala generala;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Neurologie cu scoala generala;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Chirurgie cu scoala generala;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la C.P.U. cu scoala generala;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de brancardier cu scoala generala pe perioada nedeterminata la C.P.U.

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de ingrijitoare la secTia Boli infecTioase cu scoala generala;

Proba practica: 05.05.2016 ora 09.00; Interviu: 10.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de ingrijitoare la secTia externa Pneumoftiziologie Puiesti cu scoala generala;

Proba practica: 05.05.2016 ora 09.00; Interviu: 10.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de muncitor necalificat (supraveghetor bolnavi psihic periculosi) cu scoala generala, pe perioada nedeterminata, la secTia Psihiatrie;

Proba practica: 05.05.2016 ora 09.00; Interviu: 10.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de zugrav pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba practica: 05.05.2016 ora 09.00; Interviu: 10.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de electrician pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 09.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de telefonist pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de referent de specialitate I (Inginer) pe perioada nedeterminata la Compartimentul Securitatea muncii, P.S.I., ProtecTie civila si SituaTii de urgenTa cu urmatoarele cerinTe:

– diploma de licenTa in stiinte ingineresti profil construcTii;

– certificat de absolvire a cursului in domeniul securitaTii si sanataTii in munca cu o durata de cel putin 80 ore sau master in domeniul securitaTii si sanataTii in munca;

– minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

CodiTiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor conTine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

  1. copia actului de identitate;
  2. formularul de inscriere;
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
  5. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
  6. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinTa care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
  7. cazierul judiciar;
  8. adeverinTa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
  9. CV;
  10. chitanTa obTinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 100 lei pentru referent de specialitate, asistent medical si registrator medical, 50 lei pentru infirmiera, ingrijitoare, brancardier, supraveghetor bolnavi psihic, zugrav, electrician, telefonist).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitaTii pana pe data de 20.04.2016 ora 14.00.

InformaTii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitaTii si pe www.spital-barlad.ro

RelaTii suplimentare se obTin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA

ANUNT CONCURS


BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT GENERALIST


BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT CPU


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI BLOC OPERATOR


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ATI


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT CARDIOLOGIE


BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL BLOC OPERATOR


BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL ATI


Tematica examen asistent principal laborator


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR BOLI INFECTIOASE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER - Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER - CPU


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER - Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER CPU


BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ZIDAR/ZUGRAV


BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ELECTRICIAN


ANUNT CONCURS


BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT GENERALIST


BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT CPU


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI BLOC OPERATOR


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ATI


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT CARDIOLOGIE


BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL BLOC OPERATOR


BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL ATI


Tematica examen asistent principal laborator


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR BOLI INFECTIOASE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER - Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER - CPU


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER - Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER CPU


BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ZIDAR/ZUGRAV


BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ELECTRICIAN


ANUNT CONCURS


BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT GENERALIST


BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT CPU


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI BLOC OPERATOR


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ATI


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT CARDIOLOGIE


BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL BLOC OPERATOR


BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL ATI


Tematica examen asistent principal laborator


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR BOLI INFECTIOASE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER - Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE


TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER - CPU


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER - Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER CPU


BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI : REFERENT DE SPECIALITATE I (INGINER) COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA


BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE TELEFONIST