SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢA ”ELENA BELDIMAN” BARLAD - Operator date personale inregistrat la ANSPDCP cu nr. 11215

Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal Conf. ANEXA Nr. 2 la OMS nr. 1501/2016

 

   In cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanataţii şi instituţiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparţinand pacienţilor, aparţinatorilor şi medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie va identifica, fie permit sa fiţi identificat. Aceasta nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactata in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completarile ulterioare, in scopul de a va furniza informaţii cu privire la modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.
Astfel, Ministerul Sanataţii şi instituţiile sanitare, fiecare in calitate de operator de date, colecteaza şi prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:
  - in cazul pacienţilor: in scopul indeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv in scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care acţioneaza in interesul persoanei vizate;
  - in cazul medicilor: in scopul indeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de munca şi de gestionare a serviciilor de sanatate.
  In vederea indeplinirii atribuţiilor sale legale, Ministerul Sanataţii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv in scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sanatate şi de monitorizare, control şi evaluare a activitaţilor instituţiilor sanitare, de a lua masuri pentru imbunataţirea calitaţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi in scopuri statistice. Ministerul Sanataţii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienţi şi foşti pacienţi ai instituţiilor sanitare. In cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanataţii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).
  Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la aparţinatori (in cazul pacienţilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru indeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultaţi in funcţionarea instituţiilor medicale, precum şi organizarii şi furnizarii serviciilor medicale.
  Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege in domeniul drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date este permisa cu condiţia respectarii secretului profesional.
  Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra şi persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.
  Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveţi drepturile de acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram.   De asemenea va puteţi opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in condiţiile şi limitele legii. In plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a va adresa instanţei de judecata competente.
Daca aveţi nemulţumiri legate de modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteţi adresa Ministerului Sanataţii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau instituţiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.

Manager,

Spital Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad

MANAGER- Ec. Decuseara Corneliu